Zašto su zaslađivači kao što su aspartam i acesulfam K odabrani kao zamjena za šećer u Red Bull Sugarfree?

Aspartam i acesulfam K među najispitivanijim su i najkorištenijim zamjenama za šećer na svijetu. Svi imaju odličan profil sigurnosti. Brojne znanstvene studije pokazuju da su te tvari sigurne za upotrebu kao zaslađivači. Sigurnost navedenih zaslađivača procijenila su regulatorna tijela diljem svijeta (npr. FDA u SAD-u). Vlasti se oslanjaju na procjene sigurnosti neovisnih savjetodavnih tijela kao što su Europska organizacija za sigurnost hrane (EFSA), američka Agencije za hranu i lijekove (FDA)  i Stručni odbor za prehrambene aditive (JECFA) FAO/WHO.