Zdravstvena tijela potvrdila su da ne postoje neželjeni učinci umjerene konzumacije kofeina.

Mnoge organizacije diljem svijeta ispitivale su učinke kofeina. Primjerice, znanstvenici kanadske savezne zdravstvene organizacije (Health Canada) proveli su opsežnu analizu znanstvene literature o kofeinu (Nawrot et al., 2003.). Na temelju te analize, zaključili su da općenita populacija zdravih odraslih osoba nije izložena opasnosti od potencijalnih štetnih učinaka kofeina ako ograniče svoju konzumaciju na 400 mg dnevno. Navedeno odgovara sličnim zaključcima Europske organizacije za sigurnost hrane (EFSA) iz 2015. Ipak, trudnice i dojilje trebale bi ograničiti unos kofeina na 200 mg.

Jedna limenka Red Bull Energy Drinka od 250 ml sadrži 80 mg kofeina, otprilike jednaku količinu kao i šalica kave.

Zdravstvene vlasti diljem svijeta, uključujući Europsku agenciju za sigurnost hrane, zaključile su da je Red Bull Energy Drink piće sigurno za konzumaciju, zbog čega je raspoloživo u više od 171 zemlji uključujući svaku državu Europske unije.